Hvad er en nominel værdi? – Finansiering

Også kendt som pålydende værdi eller bogførte værdi, nominel værdi er angivet en værdi af et aktiv, som det står i en bestemt periode i tide.

Stykstørrelse (pålydende værdi – nominel …

Stykstørrelse er en akties pålydende værdi eller nominelle værdi. Den pålydende værdi er den værdi, der er påtrykt en given fordring. Den nominelle værdi af …

NOMINEL, funktionen – Office Support

Hvis et af argumenterne er ikke-numerisk, returnerer NOMINEL fejlværdien #VÆRDI!. Hvis effektiv_rente ≤ 0, eller hvis nperår < 1, …

Nominel? – Google Groups

27/2/2008 · Den 19-02-08 16.31 skrev Jørgen Nielsen følgende: > “Kim Ludvigsen” skrev i en meddelelse > >> Ved aktier er den aktiens påtrykte værdi.

Euroinvestor – Nominelle værdi, hvad …

Nominelle værdi, hvad betyder det? Hej alle Jeg er blevet interesseret i aktier og især i psykologien bag markederne de seneste år.

nominel – definition – dansk – Online …

Nominel værdi omregnet til aktuel valutakurs, hvis tilgodehavende/indlån er denomineret i udenlandsk valuta. EurLex-2 — den samlede tid med strømaftagerstrøm …

Nominel værdi pr. aktie: Generelt – …

Divideres den totale nom. aktiekapital med værdien pr. aktie, fås antallet af aktier i selskabet.

§ 47 i selskabsloven – IVS …

Indhold af selskabslovens §47 § 47. Et kapitalselskab kan udstede kapitalandele med nominel værdi eller som stykkapitalandele eller en kombination heraf.

ouresamf – Obligation

Obligationer Obligationer er værdipapirer som man køber af staten. De har en nominel værdi, for eksempel 100 kroner, og en rente, for eksempel 5%.

STATSOBLIGATION.AFKAST, funktionen – …

Statsobligationens kurs pr. kr. 100 nominel værdi. Bemærkninger. Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger.