SKAT: C.A.6.2 Afgiftspligtige gaver

Gaver mellem ægtefæller skal gives ved ægtepagt for at være gyldige. Se lov om ægteskabets retsvirkninger § 30. Gaveafgiften er 15 pct., …

Gaver og gaveafgifter – et samlet overblik …

Gaver mellem ægtefæller. Når man er udover lejlighedsgaveniveau (fødselsdagsgaver, julegaver m.v.) skal større gaver mellem ægtefæller som hovedregel anføres …

TAX.DK skat & afgift: Dispositioner …

Der skal oprettes gaveægtepagt, hvis der mellem ægtefæller gives gaver, der ikke har karakter af sædvanlige lejlighedsgaver. Det samme gælder gaver, …

Gaveafgift – Ved gaver over 64.300 kroner …

Svigerbørn, dvs. børns ægtefæller; … Hvis du i et kalenderår modtager gaver, hvis værdi overstiger ovennævnte afgiftsfrie beløbsgrænser, …

Gaver mellem ægtefæller skal ske ved ægtepagt for at …

 · PDF file

Gaver mellem ægtefæller skal ske ved ægtepagt for at være gyldige Er der mellem ægtefæller ydet en gave, der krævede ægtepagt, er gaven ugyldig.

Overdragelse af fast ejendom og gaver …

Advokat Monica Kromann besvarer hver uge læsernes spørgsmål om juridiske emner, bl.a. indenfor emnet Familieret.

Gaver mellem ægtefæller: Dét gælder i …

Dét skal du vide om gaver mellem ægtefæller i din skilsmisse.

Gaver mellem ægtefæller | Forum …

Gaver mellem ægtefæller bliver som hovedregel kun anset for gyldige, hvis der oprettes en gaveægtepagt. Dette gælder dog naturligvis ikke for sædvanlige …

Seminar 3: Gaver mellem ægtefæller by …

Seminar 3: Gaver mellem ægtefæller • Hensynene bag, at der skal foreligge en beskyttelse for den ene ægtefælles kreditorer! For hvis adgangen til at give gaver …

Gaver mellem ægtefæller – …

Såfremt ægtefæller vil give hinanden gaver, der er “usædvanligt store”, eksempelvis overdrage huset helt eller delvist, kræver det en gaveægtepagt.