ENGELSK – Skolehjelperen – Forsiden

ENGELSK Engelsksider | Andre lenkesamlinger | Læreplaner. Engelsksider. Get the idea (Tankevekker’n) Tankevekker’n er en gratis lese/arbeidsbok som kan lastes ned …

Stiler på engelsk – Daria.no

“1984” (G. Orwell) Grundig analyse av “1984” på engelsk. Inkluderer biografi av forfatteren George Orwell. Analyse/tolkning

http://skole.salaby.no/3-4/engelsk

Engelsk – Velkommen til Dalabrekka skole

Cappelen: Cappelen: Det norske samlaget: Gyldendal: 1. – 4. trinn: 1. – 7. trinn: 1. – 7. trinn: 1. – 4. trinn

Resahaugen skole – Nyheter – Minskole.no

I dag får dere en melding på mobilen om sikker digital meldingsbok. Transponder meldingsbok er noe alle skolene i Strand nå innfører. Kontakten mellom skole og …

Dikt – Daria.no

4 months Et dikt jeg skrev om kjærlighetssorg, 4 måneder etter at det ble slutt. Nå har det gått 8 nye måneder.. fortsatt vondt. Engelsk

Multi – Gyldendal | Gyldendal

Vårt læreverk i matematikk for 1.-7. trinn. Multi har fokus på begrepsforståelse og problemløsing, i sammenheng med solide faktakunnskaper og gode ferdighete…

Klyve skole

På Klyve skole arbeider alle for å skape et trygt og positivt læringsmiljø som gir grunnlag for trivsel og læring. Elevene opplever mestring hver dag.

Konsmo Skole

Konsmo Skole er en 1-7 skole som ligger på Helle, 2 km nord for Konsmo Sentrum. Skolen har i år like 95 elever, og 20 ansatte. Skolen har et 11 mnds SFO tilbud som …

– Lokus

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt …