Danmarks Riges Grundlov – Wikipedia, …

Den første Danmarks Riges Grundlov blev underskrevet 5. juni 1849 af Frederik 7., hvormed styreformen i Danmark ændredes fra enevælde til konstitutionelt monarki

Tidslinje ·

Danmarks Riges Grundlov

Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953. Kapitel I … Folketingsåret begynder den første tirsdag i oktober og varer til samme tirsdag det følgende år.

Grundloven 1849 – danmarkshistorien.dk | …

Danmarks Riges Grundlov blev vedtaget med solidt flertal i Den Grundlovgivende Forsamling den … I Junigrundlovens første kapitler beskrives kongehuset og …

Danmarks Riges Grundlov | Gyldendal – …

Danmarks Riges Grundlov, i daglig tale Grundloven, en central del af kongeriget Danmarks — dvs. Danmarks, Færøernes og Grønlands — forfatning.

Danmarks Riges Grundlov, 5. juni 1849 …

Kilder. Kildeintroduktion: Den 5. juni 1849 underskrev Frederik 7. Danmarks første grundlov. Grundloven afløste Kongeloven af 1665 og markerede overgangen fra …

Danmarks Riges Grundlove – …

5. juni 1849 får Danmark sin første grundlov. Grundloven fra 1849 afløser enevældens forfatning fra 1665. Grundloven fra 1953 er Danmarks nuværende forfatning.

Grundloven – YouTube

13/8/2015 · Grundloven er Danmarks forfatning. Den første grundlov er fra 1849, men den er siden ændret i 1866, 1915 og 1953. I dag bliver den regnet som en …

Skatte på Kongens Bibliotek: Danmarks …

Jyske Lov er den første generelle lov for Danmark – og burde måske derfor kaldes Danske Lov. Den blev underskrevet i Vordingborg i 1241 af kong Valdemar Sejr, og …

Danmarkshistorien.dk: Grundloven – vedtagelsen af Danmarks …

20/11/2017 · Danmarkshistorien.dk: Grundloven – vedtagelsen af Danmarks første Grundlov i 1849 Aarhus Universitet. Loading … Danmarks Domstole 1,824 views. 1:31.

Grundloven og folkestyrets udvikling / …

Danmarks grundlov danner rammen om vores folkestyre. I hovedtræk går indholdet stadig tilbage den første grundlov, junigrundloven, fra den 5. juni 1849. Grundloven …