Afledede funktioner (Matematik B, …

Her gives en tabel over de mest normale funktioner samt de tilhørende afledte funktioner.

Afledet funktion – YouTube

6/7/2014 · Bevis for den afledte funktion for et andengradspolynomium – Duration: 2:47. Signe Hyllested Berthelsen 128 views. 2:47. ensvinklede trekanter – Duration: …

Afledte funktioner – GeoGebra Dynamisk …

Afledte funktioner. Den afledte funktion til f betegnes f’ (læs: f mærke). Den angiver tangenthældningen til f. Konstruktionen herunder viser en funktion og dens …

Differentiering af en konstant – Afledet …

Lektiehjælp i matematik til alle i Folkeskolen – både elever, forældre og lærere. På MatematikFessor.dk kan du se regnede eksempler i billed, ord og lyd.

afledet funktion | Gyldendal – Den Store …

afledet funktion, d.s.s. funktionens differentialkvotient. Se differentiabel funktion.

Potensfunktionen 1 – Afledet funktion – …

Lektiehjælp i matematik til alle i Folkeskolen – både elever, forældre og lærere. På MatematikFessor.dk kan du se regnede eksempler i billed, ord og lyd.

definition af den afledede af en funktion

Den afledte af en funktion eller kurve , på et bestemt punkt er dens hældning eller stejlhed eller stige-over -run , der også er selskabets ændringstakt .

Differentiering – Lær at differentiere på …

Afledte funktion nummer 9 og 10. Som i de andre eksempler har vi herunder opstillet en funktion som vi ønsker at differentierer: Vi differentierer hvert led for sig, …

Den afledte funktion – GeoGebra

Den afledte funktion . View Worksheet . Share ; Download () () Gorm Simonsen — November 24, 2016 – 11:35 AM …

Grafen for den afledte funktion. – GeoGebra

Grafen for den afledte funktion. Grafen for den afledte funktion [math]f'(x)[/math]. Med skyderen ‘xværdi’ ændres [math]x[/math]-koordinaten for punktet [math]P …